Två slutbesiktningar utförda innan helgen!

1002-1